Statistici Vanzari Apartamente 5+ Camere azi 4-03-2024

statistici imobiliare
Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 5+ camere confort 1
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 2 Total nr. anunturi publicate : 2
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 739.000 919.500 1.100.000 739.000 919.500 1.100.000
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 4 Total nr. anunturi publicate : 4
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 178.000 305.750 450.000 178.000 305.750 450.000
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 2 Total nr. anunturi publicate : 2
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 156.000 169.000 182.000 156.000 169.000 182.000
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 20 Total nr. anunturi publicate : 20
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 90.000 279.500 1.100.000 90.000 279.500 1.100.000

 

Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 5+ camere confort 2
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0