Statistici Vanzari Apartamente 4 Camere azi 4-03-2024

statistici imobiliare
Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 4 camere confort 1
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 5 Nr. anunturi publicate : 9 Total nr. anunturi publicate : 14
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 1.700 204.140 350.000 420 223.823,56 549.992 420 216.793,71 549.992
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 9 Total nr. anunturi publicate : 9
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 52.000 280.944,44 1.100.000 52.000 280.944,44 1.100.000
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 6 Total nr. anunturi publicate : 7
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 80 80 80 55.600 194.100 362.000 80 166.382,86 362.000
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 3 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 4
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 60.000 63.333,33 65.000 93.000 93.000 93.000 60.000 70.750 93.000
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 9 Nr. anunturi publicate : 74 Total nr. anunturi publicate : 83
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 80 134.531,11 350.000 420 166.473,41 1.100.000 80 163.009,78 1.100.000

 

Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 4 camere confort 2
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 3 Total nr. anunturi publicate : 4
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 66.900 66.900 66.900 56.000 59.333,33 64.000 56.000 61.225 66.900
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 3 Total nr. anunturi publicate : 4
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 66.900 66.900 66.900 56.000 59.333,33 64.000 56.000 61.225 66.900