Statistici Vanzari Apartamente 3 Camere azi 4-03-2024

statistici imobiliare
Tip imobilPARTICULARIAGENTII IMOBILIAREMEDIE GENERALA
Apartamente 3 camere confort 1
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 6 Nr. anunturi publicate : 22 Total nr. anunturi publicate : 28
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 1.000 69.400 110.000 48.000 124.145,41 184.000 1.000 112.414,25 184.000
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 18 Total nr. anunturi publicate : 19
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 78.000 78.000 78.000 59.000 99.343 169.800 59.000 98.219,68 169.800
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 3 Nr. anunturi publicate : 14 Total nr. anunturi publicate : 17
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 91.000 98.000 110.000 55.600 95.799,29 129.000 55.600 96.187,65 129.000
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 2 Nr. anunturi publicate : 3 Total nr. anunturi publicate : 5
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 52.000 53.500 55.000 75.000 99.666,67 114.000 52.000 81.200 114.000
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 2 Nr. anunturi publicate : 3 Total nr. anunturi publicate : 5
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 64.000 68.000 72.000 90.000 113.300 149.900 64.000 95.180 149.900
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 14 Total nr. anunturi publicate : 14
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 59.000 89.821,43 130.000 59.000 89.821,43 130.000
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 14 Nr. anunturi publicate : 211 Total nr. anunturi publicate : 225
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 1.000 73.671,43 110.000 44.000 110.124,46 2.500.000 1.000 107.856,28 2.500.000

 

Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 3 camere confort 2
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 2
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 68.000 68.000 68.000 115.000 115.000 115.000 68.000 91.500 115.000
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 60.800 60.800 60.800 60.800 60.800 60.800
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 2 Total nr. anunturi publicate : 3
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 68.000 68.000 68.000 60.800 87.900 115.000 60.800 81.266,67 115.000