Statistici Vanzari Apartamente 2 Camere azi 4-03-2024

statistici imobiliare
Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 2 camere confort 1
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 8 Nr. anunturi publicate : 21 Total nr. anunturi publicate : 29
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 1.000 47.575 67.000 55.000 89.433,33 239.000 1.000 77.886,21 239.000
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 21 Total nr. anunturi publicate : 22
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 62.000 62.000 62.000 44.800 60.942,86 89.000 44.800 60.990,91 89.000
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 2 Nr. anunturi publicate : 19 Total nr. anunturi publicate : 21
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 59.000 59.450 59.900 108 60.915,42 84.500 108 60.775,86 84.500
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 6 Nr. anunturi publicate : 14 Total nr. anunturi publicate : 20
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 19.000 31.716,67 38.900 53.000 74.878,57 110.000 19.000 61.930 110.000
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 2 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 2
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 40.000 54.000 68.000 0 0 0 40.000 54.000 68.000
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 3 Nr. anunturi publicate : 24 Total nr. anunturi publicate : 27
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 33.500 57.133,33 89.000 40.000 56.766,63 76.000 33.500 56.807,37 89.000
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 22 Nr. anunturi publicate : 240 Total nr. anunturi publicate : 262
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 1.000 46.872,73 89.000 108 72.087,88 239.000 108 69.970,58 239.000

 

Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 2 camere confort 2
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700 32.700
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 40.000 40.000 40.000 0 0 0 40.000 40.000 40.000
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 3 Total nr. anunturi publicate : 4
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 40.000 40.000 40.000 32.700 47.400 69.500 32.700 45.550 69.500