Statistici Inchirieri Apartamente 5+ Camere azi 4-03-2024

statistici imobiliare
Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 5+ camere confort 1
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 11 Total nr. anunturi publicate : 11
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 800 2.163,64 5.000 800 2.163,64 5.000
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 7 Total nr. anunturi publicate : 7
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 990 1.725,43 2.800 990 1.725,43 2.800
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 4 Total nr. anunturi publicate : 4
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 700 1.450 2.200 700 1.450 2.200
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 750 750 750 0 0 0 750 750 750
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 6 Total nr. anunturi publicate : 7
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 2.500 2.500 2.500 700 1.716,67 3.000 700 1.828,57 3.000
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 3 Total nr. anunturi publicate : 4
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 550 550 550 1.500 1.500 1.500 550 1.262,50 1.500
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 3 Nr. anunturi publicate : 37 Total nr. anunturi publicate : 40
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 550 1.266,67 2.500 700 1.733,73 5.000 550 1.698,70 5.000

 

Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 5+ camere confort 2
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 790 790 790 0 0 0 790 790 790
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 790 790 790 0 0 0 790 790 790