Statistici Inchirieri Apartamente 4 Camere azi 4-03-2024

statistici imobiliare
Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 4 camere confort 1
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 9 Nr. anunturi publicate : 43 Total nr. anunturi publicate : 52
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 700 1.019,78 2.100 590 1.442,21 3.500 590 1.369,10 3.500
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 11 Total nr. anunturi publicate : 12
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 800 800 800 650 1.377,27 3.000 650 1.329,17 3.000
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 6 Total nr. anunturi publicate : 7
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 750 750 750 600 1.050 2.000 600 1.007,14 2.000
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 2 Nr. anunturi publicate : 6 Total nr. anunturi publicate : 8
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 350 375 400 250 553,33 800 250 508,75 800
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 8 Total nr. anunturi publicate : 8
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 80 703,75 1.000 80 703,75 1.000
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 3 Total nr. anunturi publicate : 4
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 530 530 530 250 533,33 850 250 532,50 850
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 14 Nr. anunturi publicate : 99 Total nr. anunturi publicate : 113
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 350 857,71 2.100 80 1.206,57 3.500 80 1.163,35 3.500

 

Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 4 camere confort 2
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 250 250 250 250 250 250
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 350 350 350 350 350 350
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 2 Total nr. anunturi publicate : 2
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 250 300 350 250 300 350