Statistici Inchirieri Apartamente 3 Camere azi 4-03-2024

statistici imobiliare
Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 3 camere confort 1
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 9 Nr. anunturi publicate : 75 Total nr. anunturi publicate : 84
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 420 624,44 900 300 1.263,39 25.000 300 1.194,93 25.000
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 5 Nr. anunturi publicate : 27 Total nr. anunturi publicate : 32
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 350 438 550 300 750,74 2.500 300 701,88 2.500
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 12 Nr. anunturi publicate : 42 Total nr. anunturi publicate : 54
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 300 502,50 700 100 2.609,29 87.000 100 2.141,11 87.000
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 3 Nr. anunturi publicate : 12 Total nr. anunturi publicate : 15
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 224 274,67 300 280 464,17 800 224 426,27 800
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 6 Nr. anunturi publicate : 17 Total nr. anunturi publicate : 23
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 280 338,33 400 250 491,47 900 250 451,52 900
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 14 Total nr. anunturi publicate : 15
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 1 1 1 230 310,07 550 1 289,47 550
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 36 Nr. anunturi publicate : 235 Total nr. anunturi publicate : 271
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 1 463,75 900 0 1.182,70 87.000 0 1.087,20 87.000

 

Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 3 camere confort 2
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 400 400 400 400 400 400
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 224 224 224 224 224 224
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 0
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 2 Total nr. anunturi publicate : 2
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 224 312 400 224 312 400