Statistici Inchirieri Apartamente 2 Camere azi 4-03-2024

statistici imobiliare
Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 2 camere confort 1
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 14 Nr. anunturi publicate : 62 Total nr. anunturi publicate : 76
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 300 532,14 1.500 250 1.942,35 89.500 250 1.682,58 89.500
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 6 Nr. anunturi publicate : 33 Total nr. anunturi publicate : 39
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 260 320 410 200 1.957,24 52.000 200 1.705,36 52.000
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 14 Nr. anunturi publicate : 53 Total nr. anunturi publicate : 67
  Pret minim Pret mediu Pret maxim Pret minim Pret mediu Pret maxim Pret minim Pret mediu Pret maxim
Preturi in Euro 270 393,93 700 200 1.406,38 55.999 200 1.194,82 55.999
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 7 Nr. anunturi publicate : 30 Total nr. anunturi publicate : 37
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 325 399,86 599 180 339,33 950 180 350,78 950
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 12 Nr. anunturi publicate : 30 Total nr. anunturi publicate : 42
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 220 370 550 169 334,27 550 169 344,48 550
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 11 Nr. anunturi publicate : 21 Total nr. anunturi publicate : 32
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 230 320 430 210 4.319 84.999 210 2.944,34 84.999
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 64 Nr. anunturi publicate : 289 Total nr. anunturi publicate : 353
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 220 400,69 1.500 169 1.388,58 89.500 169 1.209,47 89.500

 

Tip imobil PARTICULARI AGENTII IMOBILIARE MEDIE GENERALA
Apartamente 2 camere confort 2
Sector 1 Nr. anunturi publicate : 2 Nr. anunturi publicate : 0 Total nr. anunturi publicate : 2
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 250 285 320 0 0 0 250 285 320
 
Sector 2 Nr. anunturi publicate : 0 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 1
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 0 0 0 260 260 260 260 260 260
 
Sector 3 Nr. anunturi publicate : 3 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 4
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 250 250 250 235 235 235 235 246,25 250
 
Sector 4 Nr. anunturi publicate : 4 Nr. anunturi publicate : 2 Total nr. anunturi publicate : 6
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 190 222,50 250 185 242,50 300 185 229,17 300
 
Sector 5 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 3 Total nr. anunturi publicate : 4
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 250 250 250 180 253,33 380 180 252,50 380
 
Sector 6 Nr. anunturi publicate : 1 Nr. anunturi publicate : 1 Total nr. anunturi publicate : 2
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 250 250 250 200 200 200 200 225 250
 
Toate sectoarele Nr. anunturi publicate : 11 Nr. anunturi publicate : 10 Total nr. anunturi publicate : 21
 Pret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maximPret minimPret mediuPret maxim
Preturi in Euro 190 246,36 320 180 269 500 180 257,14 500