Acte Necesare Vanzare - Cumparare Apartament In Vila Sau In Blocuri Tip Vechi

Acte Necesare Vanzare - Cumparare Apartament In Vila Sau In Blocuri Tip Vechi

1. Acte de proprietate in original

a) in cazul actelor incheiate cu SCRAVL Ciulesti, SC ICRAL Foisor SA, SC Orizont SA, DAFI, SC APOLODOR SA, IMOBILIARA RA, SC ROMCONFORT SA, SC Cotroceni SA, SC TITAN SA , SC BERCENI SA etc.:
- contract vanzare cumparare sau contract de construire; act aditional;
- proces verbal de predare-primire a locuintei
- contract de imprumut
- dovada de achitare integrala (adeverinta)

b) in cazul actelor incheiate la notar
- contract vanzare cumparare

2. Certificat pentru schimbarea adresei postale, in cazul in care adresa postala din titlul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din certificatul fiscal, incheierea si extrasul de carte funciara.

3. Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii unde se afla apartamentul - pentru judete. In certificatul fiscal trebuie precizat obligatoriu: proprietarul sau proprietarii cu numele corect; adresa corecta a apartamentului; suprafata de teren aferenta; fara datorii.
Certificatul fiscal nu trebuie sa fie mai vechi de 15 zile si trebuie sa fie eliberat in luna in care se incheie contractul de vanzare cumparare in forma autentica.

4. Incheierea de carte funciara de la judecatoria de sector

5. Extras de carte funciara (valabil 24 de ore). In extras trebuie precizata adresa corecta a apartamentului (aceea din titlul de proprietate); numele corect al proprietarului / proprietarilor; ca imobilul nu este grevat de sarcini.
In cazul in care apartamentul are si alte dependinte (boxa, garaj, camera separat de apartament, spalatorie etc.), acestea trebuie sa fie precizate pe larg in extrasul de carte funciara, sau trebuie adusa copie conform cu originalul din Cartea Funciara.

6. Adeverinta de la asociatia de locatari / proprietari din care sa reiasa ca apartamentul nu are datorii la cotele de intretinere.
In cazul in care nu exista asociatie de locatari / proprietari, se prezinta chitantele achitate la zi pentru taxe de salubritate, gaze, apa etc.

7. Ultima chitanta de achitare a energiei electrice.

8. Dosar cadastral in copie.

9. Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta civila de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila".

10. Buletinele / cartile de identitate (trebuie sa fie in perioada de valabilitate), in cazul in care este expirat se prezinta pasaport si carnet de conducere.

11. Certificat Energetic

Toate documentele se prezinta in original.

 

Vindeti / Cumparati / Inchiriati ?
Ne puteti contacta la :
0722 828 609