Acte Necesare Vanzare - Cumparare Teren

Acte Necesare Vanzare - Cumparare Teren

1. Actul de proprietate in original (contract de vanzare cumparare autentificat la notariat sau titlu de proprietate)

2. Incheiere de carte funciara de la judecatoria de sector sau pentru judetul Ilfov Judecatoria Buftea.

3. Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii unri se afla terenul pentru judete, in certificatul fiscal trebuie precizat obligatoriu suprafata de teren, categoria de folosinta (extravilan, intravilan arabil sau intravilan construibil), numarul postal (daca exista). Certificatul trebuie sa fie eliberat in luna in care se incheie contractul de vanzare cumparare in forma autentica.

4. Extras de carte funciara de la judecatoria de sector sau pentru judetui Ilfov Judecatoria Buftea. In extras trebuie precizate suprafata terenului, numarul postal (daca exista). Extrasul de carte funciara este valabil 24 de ore - in ziua in care s-a eliberat si a doua zi - (cu precizarea drumului de servitute si in favoarea caror loturi - daca este cazul).

5. Certificatul de atribuire numar postal emis de Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Patrimoniu Evidenta proprietati, Cadastru, Serviciul Nomenclatura Urbana.

6. In cazul in care terenului i-a fost schimbata categoria de folosinta (a fost trecut din extravilan in intravilan, sau intravilan arabil in intravilan construibil) este necesara adresa: "Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola", eliberata de Ministerul Administratiei Publice, Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si vizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei D.G.A.I. A.

7. In cazul in care terenul a fost dezmembrat si s-a constituit servitute de trecere, este necesar actul autentic de dezmembrare si de constituire a unui drept de servitute. Pentru servitutea de trecere trebuie numar cadastral separat si intabulat la cartea funciara.

8. Dosar cadastral in copie .

9. In cazul terenurilor intravilane construibile, se solicita certificat de urbanism de la Primaria de sector, cu mentiunea "necesar la instrainare".

10. Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila".

11. Buletinele / cartile de identitate (trebuie sa fie in perioada de valabilitate). In cazul in care este expirat se prezinta pasaport si carnet de conducere .

 

Toate documentele se prezinta in original.

 

Vindeti / Cumparati / Inchiriati ?
Ne puteti contacta la :
0722 828 609