Acte Necesare Vanzare - Cumparare Casa Cu Teren

Acte Necesare Vanzare - Cumparare Casa Cu Teren

1. Actele de proprietate in original:

a. contract de vanzare cumparare autentificat la notariat;
b. - pentru teren - titlu de proprietate
    - pentru constructie - certificat de urbanism, autorizatie de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; dovada regularizarii taxei pentru autorizatia de construire

2. Incheiere de carte funciara de la judecatoria de sector sau pentru judetul Ilfov- Judecatoria Buftea.

3. Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii unde se afla imobilul pentru judete, in certificatul fiscal trebuie precizat obligatoriu suprafata de teren, categoria de folosinta (extravilan, intravilan arabil sau intravilan construibil), numarul postal (daca exista), suprafata constructiei.
Certificatul trebuie sa fie eliberat in luna in care se incheie contractul de vanzare cumparare in forma autentica.

4. Extras de carte funciara de la judecatoria de sector sau pentru judetul Ilfov Judecatoria Buftea, in extras trebuie precizate suprafata terenului, numarul postal (daca exista), suprafata constructiei. Extrasul de carte funciara este valabil 24 de ore - in ziua in care s-a eliberat si a doua zi- (cu precizarea drumului de servitute si in favoarea caror loturi - daca este cazul).

5. Certificatul de atribuire numar postal emis de Primaria Municipiului Bucuresti, Directia Patrimoniu Evidenta proprietati, Cadastru, Serviciul Nomenclatura Urbana.

6. In cazul in care terenului i-a fost schimbata categoria de folosinta (a fost trecut din extravilan in intravilan, sau intravilan arabil in intravilan construibil) este necesara adresa: "Aprobarea privind scoaterea definitiva a terenurilor din productia agricola", eliberata de Ministerul Administratiei Publice , Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti si vizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei D.G.A.I.A..

7. In cazul in care terenul a fost dezmembrat si s-a constituit servitute de trecere, este necesar actul autentic de dezmembrare si de constituire a unui drept de servitute.
Pentru servitutea de trecere trebuie numar cadastral separat si intabulat la cartea funciara.

8. Ultima chitanta de achitare a energiei electrice - pentru constructie

9. Dosar cadastral in copie .

10. Certificate de casatorie, vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila".

11. Buletinele / cartile de identitate ( trebuie sa fie in perioada de valabilitate ) . In cazul in care este expirat se prezinta pasaport si carnet de conducere . Toate documentele se prezinta in original.

12. Certificat Energetic

Toate documentele se prezinta in original.

 

Vindeti / Cumparati / Inchiriati ?
Ne puteti contacta la :
0722 828 609